Wypoczynek

Drodzy koledzy i koleżanki

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Kierowców RP podpisał stosowne  umowy dotyczące objęcia patronatem ośrodków wypoczynkowych dla członków, pracowników MZA w Warszawie. Wymienione poniżej obiekty oferują szeroki wachlarz usług na bardzo wysokim poziomie zaczynając od bazy noclegowej poprzez usługi gastronomiczne a na rekreacji kończąc.

Pragniemy podkreślić, iż wszystkie wyróżnione oferty zostały przed rekomendacją skrupulatnie sprawdzone pod każdym względem i spełniają wszystkie wymogi, aby uzyskać dofinansowanie.

Informujemy, że nasza organizacja będzie rozbudowywać bazę ośrodków wypoczynkowych w całym kraju na zasadzie konkursów, aby wyłonić najlepszych!

Bliższe informacje można uzyskać bezpośrednio w ośrodkach w siedzibach wydziałowych oraz telefonicznie pod numerem 503 413 901.