Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Szanowna Państwo

Informujemy, że z dniem 31 października 2020 roku funkcjonujący od dziesięciu lat na niezmienionych warunkach program ubezpieczenia grupowego „Warta Ekstrabiznes Plus” potwierdzony polisą EP 15165 zostanie zastąpiony nowym programem „Warta Ekstrabiznes Plus 6”.

Nowy program ubezpieczenia grupowego posiada szerszy zakres ubezpieczenia oraz nowe spełniające obecne wymagania OWU.

Osoby, które chcą nadal być ubezpieczone w TUnŻ Warta S.A. są zobowiązane wypełnić nowe deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia oraz deklaracje do działu płac. Druki obu deklaracji dołączono do listu.

Wypełnione deklaracje należy dostarczyć Panu Adamowi Cebulskiemu tel. 503 413 901 lub do pokoju Związku Zawodowego Kierowców RP przy MZA.


Osoby, które nie dostarczą do 31 października 2020 deklaracji, od dnia 01-11-2020 nie będą objęte ubezpieczeniem grupowym w TUnŻ Warta S.A.

Szczegółowe informacje o nowym programie można znaleźć w dołączonych ulotkach. Informacji telefonicznej udzielą Państwu osoby wymienione w ulotkach.