Kontakt

Zarząd Krajowy

Adres: ul. Stalowa 77, 03-429 Warszawa

Telefon: +48 503 413 901

E-mail: zarzad@zzkrp.pl


R-1 Woronicza

Adres do korespondencji:
ul. Jana Pawła Woronicza 29,
02-640 Warszawa

Telefon:
(22) 502-8376 wew. 8376

Osoby do kontaktu:

 

Aleksander Dąbrowski: 514 199 798
dabrowski@zzkrp.pl

Piotr Grądzki: 795 367 125
gradzki@zzkrp.pl

Łukasz Kander: 789 356 021
kander@zzkrp.pl

Dariusz Kwietniewski: 601 243 016
kwietniewski@zzkrp.pl

R-2 Kleszczowa

Adres do korespondencji:
ul. Kleszczowa 28,
02-485 Warszawa

Telefon:
(22) 560-2200 wew. 2327

Osoby do kontaktu:

Robert Moszyński: 607 035 887
moszynski@zzkrp.pl

Adam Cebulski 503-413-901

Specjalista do spraw BHP:

Artur Adamczyk 501 190 639
adamczyk@zzkrp.pl

R-3 Ostrobramska

Adres do korespondencji:
ul. Ostrobramska 38
04-193 Warszawa

Telefon:
(22) 502-8376 wew. 8376


R-4 Stalowa

Adres do korespondencji:
ul. Stalowa 77
03-429 Warszawa

Telefon:
(22) 501-4256

Osoby do kontaktu:
Marek Kochan 609-220-160
kochan@zzkrp.pl

Krzysztof Osuchowski 501 330 356
osuchowski@zzkrp.pl

Daniel Kaczmarczyk 786 500 883
kaczmarczyk@zzkrp.pl

Organizacja Biłgoraj

Przewodniczący
Michał Rożek 604-984-313

Z-ca Przewodniczącego
Waldemar Bednarczyk 604-913-874

Skarbnik organizacji
Tomasz Hyz 600-419-325

Delegat Organizacji
Waldemar Bednarczyk

Związek Zawodowy Kierowców RP w Łomży

Adres do korespondencji:
Aleja Piłsudskiego 88
18-400 Łomża

Osoby do kontaktu:
Jarosław Chiliński 504-196-094
email: chilinscy@os.pl


Związek Zawodowy Kierowców RP w Stalowej Woli

Adres do korespondencji:
ul. Ofiar Katynia 30
37-450 Stalowa Wola

Osoby do kontaktu:
Małgorzata Pasek +48 797-354-283
email: pasek@zzkrp.pl

Jacek Milo +48 503-959-318
email: milo@zzkrp.pl

Związek Zawodowy Kierowców RP w Żywcu

Adres do korespondencji:
Al. Wolności 24 
34-300 Żywiec

Osoby do kontaktu:
Adam Kłósak +48 795 244 720
email: zywiec@zzkrp.pl

Tomasz Olszówka – zastępca +48 607 871 476
email: olszowka@zzkrp.pl

Tomasz Szczygieł – zastępca +48 507 469 183
email: szczygiel@zzkrp.pl

Paweł Greń – Delegat organizacji zakładowej +48 665 881 204
email: gren@zzkrp.pl

Zarząd Krajowy

ul. Stalowa 77, Warszawa

tel: +48 503 413 901

zarzad@zzkrp.pl

R-1 Woronicza

ul. Jana Pawła Woronicza 29,, Warszawa

tel: (22) 502-8376 wew. 8376

R-2 Kleszczowa

ul. Kleszczowa 28, Warszawa

tel: (22) 560-2200 wew. 2327

R-3 Ostrobramska

ul. Ostrobramska 38, Warszawa

tel: (22) 502-8376 wew. 8376

R-4 Stalowa

ul. Stalowa 77, Warszawa

tel: (22) 501-4256